Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Jeoloji Mühendisliği

   
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
MÜFREDATI
I. YARIYIL   II. YARIYIL
  Kodu Dersin Adı T U K S AKTS     Kodu Dersin Adı T U K S AKTS
1 JM 105  Jeoloji Mühendisliğine Giriş 1 0 1   2   1 JM110 Fiziksel Jeoloji II 2 1 2,5   5
2 JM107 Fiziksel Jeoloji I 2 1 2,5   4   2 JM108 Mineraloji I 2 1 2,5   5
3 GM101 Matematik I 4 0 4   5   3 GM102  Matematik II 4 0 4   5
4 GM111 Fizik I 3 0 3   4   4 GM120 Fizik II 3 0 3   4
5 GM133 Genel Kimya 2 2 3   4   5 EF110 Enformatik ve Bilg. Programlama 3 0 3   2
6 EF107 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3   2   6 OZ102  Türk Dili II 2 0 2   2
7 OZ101  Türk Dili I 2 0 2   2   7 OZ104 Atatürk İlk. Ve Ink. Tarihi II 2 0 2   2
8 OZ103 Atatürk İlkeleri ve Ink Tarihi I 2 0 2   2   8 OZ122 İngilizce II 2 0 2   3
9 OZ121 İngilizce I 2 0 2   3   9              
    SOSYAL SEÇMELİ DERS I 2 0 0   2    SOSYAL SEÇMELİ DERS I 2 0 0   2
TOPLAM 23 3 23 0 30   TOPLAM 22 2 21 0 30
SEÇMELİ DERSLER T U K S AKTS   SEÇMELİ DERSLER T U K S AKTS
1 OZ141 Beden Eğitimi I 2 0 0   2   1 OZ142 Beden Eğitimi II 2 0 0   2
2 OZ143 Müzik I 2 0 0   2   2 OZ144 Müzik II 2 0 0   2
3 OZ145 Resim I 2 0 0   2   3 OZ146 Resim II 2 0 0   2
4 OZ147 Tiyatroya Giriş I 2 0 0   2   4 OZ148 Tiyatroya Giriş II 2 0 0   2
5 OZ149 T. Halk Bil. Ve Halk Oyunları I 2 0 0   2   5 OZ150 T. Halk Bil. Ve Halk Oyunları II 2 0 0   2
6 OZ151 Fotograf I 2 0 0   2   6 OZ152 Fotograf II 2 0 0   2

                                 
III. YARIYIL   IV. YARIYIL
  Kodu Dersin Adı T U K S AKTS     Kodu Dersin Adı T U K S AKTS
1 JM203 Mağmatik Petrografi 2 1 2,5   5   1 JM202 Sedimantoloji 2 0 2   4
2 JM205 Mineraloji II 2 1 2,5   5   2 JM204 Metamorfik Petrografi 2 1 2,5   5
3 JM209 Stratigrafi 2 0 2   2   3 JM216 Tektonik 2 1 2,5   5
4 JM211 Paleontoloji 2 1 2,5   4   4 JM218 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 0 2   4
5 JM215 Yapısal Jeoloji 2 1 2,5   5   5 JM214 Mukavemet 2 0 2   3
6 OZ221 İngilizce III 2 0 2   3   6 OZ222 İngilizce IV 2 0 2   3
7   TEKNİK SEÇMELİ DERS I 2 0 2   2   7   TEKNİK SEÇMELİ DERS I 2 0 2   2
8   TEKNİK SEÇMELİ DERS II 2 0 2   2   8   TEKNİK SEÇMELİ DERS II 2 0 2   2
9   TEKNİK SEÇMELİ DERS III 2 0 2   2   9   TEKNİK SEÇMELİ DERS III 2 0 2   2
TOPLAM 18 4 20 0 30   TOPLAM 18 2 19 0 30
SEÇMELİ DERSLER (3 ADET SEÇİLECEK) T U K S AKTS   SEÇMELİ DERSLER (3 ADET SEÇİLECEK) T U K S AKTS
1 GM239 Olasılık ve İstatistik 2 0 2   2   1 JM220 Malzeme Bilgisi 2 0 2   2
2 JM217 Statik ve Dinamik 2 0 2   2   2 JM222 Jeomorfoloji 2 0 2   2
3 JM219 Deprem Jeolojisi 2 0 2   2   3 JM226 Kültürel Jeoloji 2 0 2   2
4 JM221 Gemoloji 2 0 2   2   4 JM228 Jeoarkeoloji 2 0 2   2
5 JM223 Su Kimyası 2 0 2   2   5 JM230 Jeolojide Bilgisayar Uygulamaları 2 0 2   2

                                 
V. YARIYIL   VI. YARIYIL
  Kodu Dersin Adı T U K S AKTS     Kodu Dersin Adı T U K S AKTS
1 JM301 Saha Jeolojisi I 2 0 2   5   1 JM302 Saha Jeolojisi II * 3 3 4,5   4
2 JM305 Kaya Mekaniği 2 1 2,5   5   2 JM304 Tarihsel Jeoloji 2 0 2   2
3 JM315 Sedimanter Petrografi 2 0 2   4   3 JM306 Zemin Mekaniği 2 1 2,5   2
4 JM329 Jeokimya 2 0 2   4   4   TEKNİK SEÇMELİ DERS I 2 0 2   2
5   TEKNİK SEÇMELİ DERS I 2 0 2   2   5   TEKNİK SEÇMELİ DERS II 2 0 2   2
6   TEKNİK SEÇMELİ DERS II 2 0 2   2   6   TEKNİK SEÇMELİ DERS III 2 0 2   2
7   TEKNİK SEÇMELİ DERS III 2 0 2   2   7   SOSYAL SEÇMELİ DERS I 2 0 2   2
8   TEKNİK SEÇMELİ DERS IV 2 0 2   2       SOSYAL SEÇMELİ DERS II 2 0 2   2
9   SOSYAL SEÇMELİ DERS I 2 0 2   2     STAJLAR          
                    JM300 Saha Stajı** (15 gün arazide) 0 0 0   4
10   SOSYAL SEÇMELİ DERS II 2 0 2   2     JM350 Kurum Stajı*** (30 iş günü) 0 0 0   8
TOPLAM 20 1 21 0 30   TOPLAM 17 4 19 0 30
 TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (4 ADET SEÇİLECEK) T U K S AKTS   TEKNİK SEÇMELİ DERSLER (3 ADET SEÇİLECEK) T U K S AKTS
1 JM313 Paleobiyolojik Ortamlar 2 0 2   2   1 JM316 Jeolojik Zamanda Toplu Yokoluşlar ve Nedenleri 2 0 2   2
2 JM317 Jeolojik Harita Bilgisi 2 0 2   2   2 JM318 Doğrultu Atımlı Faylar 2 0 2   2
3 JM319 Aletsel Analiz Yöntemleri 2 0 2   2   3 JM320 Endüstriyel Hammaddeler 2 0 2   2
4 JM321 Doğal Yapı Malzemesi 2 0 2   2   4 JM326 Türkiye'deki Maden Yatakları 2 0 2   2
5 JM333 Maden yatakları 2 0 2   2   5 JM328 Kent Jeolojisi 2 0 2   2
6 JM335 Uzaktan Algılama 2 0 2   2   6 JM334 Ofiyolitlere Bağlı Maden Yatakları 2 0 2   2
7 JM337 Kil Mineralojisi 2 0 2   2   7 JM338 Agrega Jeolojisi 2 0 2   2
8 JM339 Doğal Afetler ve Risk Yönetimi 2 0 2   2   8 JM340 Uygulamalı Jeokimya 2 0 2   2
9                 9 JM344 Hidrojeoloji 2 0 2   2
SOSYAL SEÇİMLİK DERSLER (2 ADET SEÇİLECEK) T U K S AKTS   SOSYAL SEÇİMLİK DERSLER (2 ADET SEÇİLECEK) T U K S AKTS
1 TR397 Türkçe (Erasmus Öğrencileri için) 3 0 3   2   1 TR398 Türkçe Konuşma (Erasmus Öğrencileri için) 3 0 3   2
2 GM309 Bilimsel Yazım ve Sunum Tekniği 2 0 2   2   2 GM308 Bilim Felsefesi ve Tarihi 2 0 2   2
3 JM331 Mesleki İngilizce I 2 0 2   2   3 JM332 Mesleki İngilizce II 2 0 2   2
4 JM343 İknoloji 2 0 2   2   4 JM342 İlk Yardım 2 0 2   2

                                 
VII. YARIYIL   VIII. YARIYIL
  Kodu Dersin Adı T U K S AKTS     Kodu Dersin Adı T U K S AKTS
1 JM407 Mühendislik Jeolojisi 3 0 3   4   1 JM402 Türkiye Jeolojisi 2 0 2   3
2 JM409 Sondaj Tekniği 2 0 2   4   2 JM404 Jeofizik 2 0 2   3
3 JM411 Bitirme Projesi I 0 2 1   6   3 JM408 Jeoteknik Tasarım 2 0 2   4
4 JM439 Jeoloji Mühendisliğinde Özel Konular I 2 0 2   4   4 JM412 Bitirme Projesi II 0 2 1   6
5   TEKNİK SEÇMELİ DERS I 2 0 2   2   5 JM440 Jeoloji Mühendisliğinde Özel Konular II 2 0 2   4
6   TEKNİK SEÇMELİ DERS II 2 0 2   2   6   TEKNİK SEÇMELİ DERS I 2 0 2   2
7   TEKNİK SEÇMELİ DERS III 2 0 2   2   7   TEKNİK SEÇMELİ DERS II 2 0 2   2
8   TEKNİK SEÇMELİ DERS IV 2 0 2   2   8   TEKNİK SEÇMELİ DERS III 2 0 2   2
9   SOSYAL SEÇMELİ DERS I 2 0 2   2   9   SOSYAL SEÇMELİ DERS I 2 0 2   2
10   SOSYAL SEÇMELİ DERS II 2 0 2   2   10   SOSYAL SEÇMELİ DERS II 2 0 2   2
TOPLAM 19 2 20 0 30   TOPLAM 18 2 19 0 30
TEKNİK SEÇMELİ DERSLER T U K S AKTS   TEKNİK SEÇMELİ DERSLER T U K S AKTS
1 JM401 Çevre Jeolojisi 2 0 2   2   1 JM406 Meslek Hukuku 2 0 2   2
2 JM405 Fosil Yakıtlar Jeolojisi 2 0 2   2   2 JM414 Çevre Jeokimyası 2 0 2   2
3 JM413 Tıbbi Jeoloji 2 0 2   2   3 JM418 Türkiye'nin Neotektoniği 2 0 2   2
4 JM415 Stratigrafik Paleontoloji 2 0 2   2   4 JM420 Baraj Jeolojisi 2 0 2   2
5 JM417 Levha Tektoniği 2 0 2   2   5 JM422 Çevresel Etki Değerlendirme 2 0 2   2
6 JM421 Tünel Jeolojisi 2 0 2   2   6 JM424 Enerji Kaynakları 2 0 2   2
7 JM423 Sıcak ve Mineralli Su Kaynakları 2 0 2   2   7 JM426 Jeokronoloji 2 0 2   2
8 JM425 Jeokimyasal Verilerin Yorumu 2 0 2   2   8 JM428 Ekonomik Jeoloji 2 0 2   2
9 JM427 Doğal Taşların Petrografisi 2 0 2   2   9 JM434 Evrim 2 0 2   2
10 JM433 Endüstriyel Hammadde Pazarlama 2 0 2   2                  
SOSYAL SEÇMELİ DERSLER             SOSYAL SEÇMELİ DERSLER          
1 TR497 Türk Kültürü (Erasmus Öğrencileri için) 3 0 3   2   1 TR498 Türk Medeniyeti (Erasmus Öğrencileri İçin) 3 0 3   2
2 JM431 Mesleki İngilizce III 2 0 2   2   2 GM404 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2   2
3 JM435 İşletme Yönetimi I 2 0 2   2   3 JM432 Mesleki İngilizce IV 2 0 2   2
4 JM437 Kent Planlanmasında Yerbilimsel Yönetmelikler 2 0 2   2   4 JM436 İşletme Yönetimi II 2 0 2   2
                                 
                                 
                                                                                   DERS SAATİ   *Ön Koşul JM301 Saha Jeolojisi I dersini almış olmak ve devamsızlıktan kalmamak
TEORİK 152   ** Ön Koşul JM302 Saha Jeolojisi II dersini almış olmak ve devamsızlıktan kalmamak
UYGULAMA 20   ***Ön Koşul JM300 Saha Stajını tamamlamış olmak
TOPLAM 162                            
AKTS                                                                                                                                                                        Doç.Dr. Güldemin DARBAŞ
ZORUNLU 180  
SEÇMELİ 60                                                                                                                                                                                      Bölüm Başkanı
TOPLAM 240